• Pääsuunnittelu

  • Pääsuunnittelu

Pääsuunnittelu

Jokaisessa luvanvaraisessa rakennushankkeessa pitää olla pääsuunnittelija. Tämä on lakiin perustuva rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuus. Yleensä pääsuunnittelijana toimii kohteen arkkitehtisuunnittelija.

Pääsuunnittelija avustaa hankkeeseen ryhtyvää muiden hankkeeseen tarvittavien suunnittelijoiden valinnassa ja huolehtii siitä, että kohteessa on sen vaatimustasoon nähden riittävän ammattitaidon omaavat erikoissuunnittelijat. Asko Eerola on hankkinut pääsuunnittelijakoulutuksen ja suorittanut valtakunnallisen pätevyystentin. Hänellä on laaja kokemus pääsuunnittelijana toimimisesta niin uudis-, korjaus- kuin täydennysrakennushankkeissa.

Pääsuunnittelu

Jokaisessa luvanvaraisessa rakennushankkeessa pitää olla pääsuunnittelija. Tämä on lakiin perustuva rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuus. Yleensä pääsuunnittelijana toimii kohteen arkkitehtisuunnittelija.

Pääsuunnittelija avustaa hankkeeseen ryhtyvää muiden hankkeeseen tarvittavien suunnittelijoiden valinnassa ja huolehtii siitä, että kohteessa on sen vaatimustasoon nähden riittävän ammattitaidon omaavat erikoissuunnittelijat. Asko Eerola on hankkinut pääsuunnittelijakoulutuksen ja suorittanut valtakunnallisen pätevyystentin. Hänellä on laaja kokemus pääsuunnittelijana toimimisesta niin uudis-, korjaus- kuin täydennysrakennushankkeissa.